PROJEKTOWANIE

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, wykonujemy zamówienia dla podmiotów zewnętrznych.

Zakres proponowanych prac obejmuje:

  • opracowanie koncepcji
  • wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
  • nadzory autorskie

W ramach projektów własnych opracowujemy dokumentację wykonawczą i warsztatową, uzyskujemy niezbędne decyzje.

pasek